T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Aksaray İl Halk Kütüphanesi

TARİHÇE

  • 1924
  • Aksaray Eski Fotografları (58)
  • Aksaray Eski Fotografları (92)
  • Aksaray İHK Tarihi
  • Gezici Kitaplık


    BÜYÜK GÖRMEK İÇİN FOTOĞRAFA TIKLAYINIZ....

     Merkezde Ulu Camii’nin yanında Osmanlı (Türk)Mimari Tarzına uygun muntazam, Hacıbektaş taşından yapılmıştır. Binanın yapımına Aksaray Valisi Abdullah Sabri KARTER zamanında 1924 yılının Haziranında başlanmış olup, yine Aksaray Valisi Ziya GÜNAR’ın zamanında 1926 yılının Mayıs ayında tamamlanmıştır (1340 -134). Bina Türk ustası Kayserili Şeyh Usta tarafından yapılmış olup, yapımına ve teşrifatına 20.000 (Yirmibin) lira harcanmıştır. Binanın duvarları çiçek kabartmalarıyla süslenmiştir.

          Kütüphanenin şehir merkezi tarafındaki kapısının üzerinde Zamanın Aksaray Valisi Vali Ziya Bey’in yazdığı bir kitabe vardır. Kitabede:

                                  Koş gel ara  bul işte senin istediğin nur

                                   Nurunla ziyadar olmalıdır Gülşen-i mamur

                                   Ettikçe(ziya) i eserin her yeri mamur

                                   Pişman-i azmin yürüsün Fahir ü ma’mur

            Bu Kitabe Vali Ziya Bey tarafından yazdırılmıştır. Kitabenin yazarı Mühendis Galip Bey’dir. Galip bey 3. mısradaki “Ziya” kelimesini kavis içine almıştır ki yaptıranın ismi ebediyen yaşasın.

          Kütüphane binasının yapıldığı Hacı Bektaş Taşıyla ilgili o yıllarda bir hurafe uydurulmuştur. Bu taş güya Hacı Bektaş’ın balgamından türemiştir. Bundan dolayı da Bektaşiler bu taşa hürmet ederlermiş.

            Kütüphane Binasının alt katı Vilayet Matbaası olarak kullanılmıştır.(Şimdiki Çocuk Bölümü) Bu Matbaanın makineleri İstanbul’dan Kohenka kardeşlerden satın alınmıştır. Matbaa kapısının üstünde şu yazı vardır.

            Cumhuriyetin ilk yıllarında Aksaray Kütüphanesi ,  okuyucuların kitapla buluştuğu bir mekan olmanın yanında, toplantıların, konferansların, baloların düzenlendiği, nişan ve düğünlerin yapıldığı misafirlerin ağırlandığı bir mekandı.