T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Aksaray İl Halk Kütüphanesi

Ertuğrul Bey ve Kayılar

                                    9776259334194.jpgErtuğrul Bey Ve Kayılar Kitap Açıklaması

 

Bu tarihî roman, Kayılar’ın; kadim Türk yurdu Türkistan’dan başlayıp, Söğüt ve Domaniç’e uzanan destansı göç yolculuğunu ve Ertuğrul Bey’in doksan üç yıllık efsanevî hayat hikâyesini tüm teferruatıyla gözler önüne sermek için kaleme alındı.


Kayılar’ın özellikle ‘Anadolu’ya gelmeden önceki göç durakları’, ‘Anadolu Selçuklu Devleti’ne hizmetleri’ ve ‘Rum sınırındaki faaliyetleri’ tarihimizin karanlıkta kalmış konularındandır.


Bu kitapta Kayılar’ın Anadolu’daki tüm göç duraklarını adım adım okuyacağınız gibi; Türkistan’dan başlayıp Anadolu’ya uzanan göçün bütün duraklarını ve Rum hududundaki faaliyetleri de bulacaksınız.


Bu roman, kafanızdaki birçok soruya da cevap verecektir...


(Tanıtım Bülteninden)